Redesign af grafisk identitet for Frederiksværk Gymnasium og HF

Frederiksværk Gymnasium og HF ønskede fornyelse og sparring omkring deres visuelle kommunikation. Det daværende bomærke var en ældre sort stregtegning af et grå-brunt vandhjul. Vandhjulet optræder samtidig som et bevaringsværdigt kunstværk i sort stål på facademuren ved hovedindgangen til uddannelsesstedet.
 I lokalområdet er vandhjulet symbol på byens kulturarv og vanddrevne industri i det 18. århundrede, med bronze, kobber, støbejern og stål som omdrejningspunkt. 

Redesign af grafisk identitet

Det lokalhistoriske perspektiv omkring vandhjulet og værdierne omkring det var stadigvæk tidssvarende og bevaringsværdigt. Derfor blev kunstværket i sort stål på facademuren udgangspunktet for redesign af logoet. Herved blev der skabt genkendelighed og sammenhæng fra det fysiske møde med kunstværket til de andre platforme i den visuelle kommunikation. 

Det redesignede logo findes både i cirkulær og horisontal version. Varianterne er hierarkisk ligestillede, og anvendes alt efter format og medietype  

Uddannelsesstedet tilbyder både gymnasie uddannelse og HF og derfor et ønske om at synliggøre de to forskellige men ligeværdige ungdomsuddannelser. Derfor findes logoet i en variant med nye identitetsfarver, som markør for de to uddannelsestilbud. De nye farver blev valgt ud fra båndfarverne på de to studenterhuer. Der blev også valgt en ny skrifttype til navnetrækket med visuelle træk fra kunstværket i stål på facaden. 

FVGH-Logo

Designmanual – en guide til at anvende den grafiske identitet

Der blev udviklet en designmanual med retningslinjer og inspiration til hvordan den nye grafiske identitet kan foldes ud på forskellige på tværs af platforme og medier. Herunder principper for anvendelse af logovarianter i farver, positiv og negativ. Som f.eks hvor logo må placeres, hvor stort det må være og hvor meget det kan tåle at blive skaleret ned.

 

FVGH-Designmanual

"Det femte element"

“Det femte element” i en grafisk identitet er et ekstra grafisk element som tilføjer karakter til identiteten. Grafikken kan tage afsæt i form og farve eller  grafiske udtryk fra logoet, det vigtige er at elementet er genkendeligt og altid anvendes på samme måde. 

For Frederiksværk Gymnasium og HF er det femte element et diskret transparent udsnit at bomærkets centrum i kombination med én af identitetsfarverne. Dette element fungerer som en dekorativ identitetsmarkør, der skaber sammenhæng, genkendelighed på tværs af forskellige medier og platforme i den visuelle kommunikation. 

Samtidig har dette udsnit af bomærket iboende værdigrundlag for gymnasiet. Her repræsenterer vandhjulets tandhjul at hver enkelt, elev og ansat, har en vigtig funktion i skabelsen af læringskulturen, samarbejdet og fællesskabet.

FVGH-informationsmateriale
FVGH-Designmanual
Foto: Ditte Holm

Send en forespørgsel